o.T.
Tusche, Aquarellkreide, je 420×125 mm, 2018

Bergspuren, Tusche, Aquarellkreide, 300x240mm, 2019

Heft „Wir reden“, 2019, Tusche auf Zeitung

Leporello, WEISS, Papier, 2019

Buch, Tuschespuren, 2019, Tusche auf chinesischem Papier

Buch, Tuschespuren, 2019, Tusche auf chinesischem Papier

 

o.T.
Tusche, Papiercollage, 210×125 mm, 2016

o.T.
Tusche, Papiercollage, Klebeband, 210×125 mm, 2016

o.T.
Tusche, Papiercollage, 210×125 mm, 2016

o.T.
Papiercollage, 210×125 mm, 2016